» » Pin Bosch GBA 14.4V 1.5Ah

 

Pin Bosch GBA 14.4V 1.5Ah

GBA 14.4V 1.5Ah M-A

Thông số kỹ thuật Pin Bosch GBA 14.4V 1.5Ah

Category: Phụ Kiện