» » Pin Bosch GBA 14.4V / 2.0Ah

 

Pin Bosch GBA 14.4V / 2.0Ah

GBA 14.4V 2.0Ah M-B

Thông số kỹ thuật Pin Bosch GBA 14.4V / 2.0Ah

Category: Phụ Kiện