» » Pin Bosch GBA 14.4V / 4.0Ah

 

Pin Bosch GBA 14.4V / 4.0Ah

GBA 14.4V 4.0Ah M-C

Thông số kỹ thuật Pin Bosch GBA 14.4V / 4.0Ah

Category: Phụ Kiện