» » Pin Bosch GBA 18V / 1.5Ah

 

Pin Bosch GBA 18V / 1.5Ah

GBA 18V 1.5Ah M-A

Thông số kỹ thuật Pin Bosch GBA 18V / 1.5Ah

Category: Phụ Kiện